Vedtægter‎ > ‎

Allonge

Til foreningens vedtægter er i 1986 vedtaget nedenstående allonge. Det tinglyste dokument kan downloades nederst på siden.
 
 

Ellebakken
Veddinge by,
Fårevejle sogn.
(Dragsholm Kommune)

Allonge til vedtægter
for Kjærgaards Grundejerforening

15. maj 1986

I) Når der på en parcel skal opføres en bygning/tilbygning, er grundejeren pligtig til at deponere et ekstra vejfondbidrag til Kjærsgaards Grundejerforening. Dette specielle vejfondbidrag (der for året 1986 er fastsat til kr. 1.000,00) kan reguleres hvert år og fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bidraget skal bl.a. dække almindelige forekommende skader på vejnettet, som måtte opstå i forbindelse med særlig transport (arbejdskørsel) af byggemateriale m.v.

II) Dette specielle vejfondbidrag forfalder til betaling senest 1 måned efter at skriftlig byggetilladelse er udstedt af de bevilgende myndigheder.

III) Foreningens formand skal omgående underrettes når byggetilladelse foreligger.

IV) Hvis opførelsen af det påtænkte byggeri ikke påbegyndes inden for byggetilladelsens gyldighedsperiode kan det nævnte ekstra vejfondsbidrag betales tilbage af Grundejerforeningen. Ved evt. fornyelse af byggetilladelse gælder bestemmelserne i stk. I.

V) Skulle der ved arbejdskørsel og lign. i forbindelse med byggeri opstå særlige vejskader, er den pågældende grundejer pligtig til at udbedre sådanne vejskader for egen regning og bringe det benyttede vejnet tilbage til samme stand, som før den nævnte arbejdskørsel blev påbegyndt, iøvrigt efter bestyrelsens anvisning.

Sådanne særlige vejskader vurderes og afgøres af foreningens bestyrelse og i tvivlstilfælde af en syns- og skønsmand. Skulle bestyrelsen efter endt byggeri ikke konstatere skader på vejnettet, skal det under pkt. I nævnte deponerede beløb tilbagebetales grundejeren.

 

Endvidere ændres nedenstående paragraffer i foreningens vedtægter, der blev tinglyst den 26. oktober 1978, således:

Paragraf 3.3.1: Ordlyden "helårsvis forud" rettes til "helårsvis bagud".

Paragraf 3.3.2: Hele ordlyden rettes til: "Kontingent skal være betalt hvert år inden den 31. december".

Ovennævnte tekst blev vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling den 19. juli 1986.

Ċ
Carsten Hougs Lind,
26. dec. 2009 03.54