Planteliste

Plantefortegnelse med egnskarakteristiske træ- og buskarter

 

 Artsnavn

 Karakter

 Lysforhold
 
 Jordbund
 
 Latinsk navn
 
 sol     skyg.  halvsk.   tør  våd  
 Ask   stort lystræ   xxx    x  x   xx  Fraxinus exelsior
 Avnbøg    middelstort træ   x     xx   xx   xx   xx  Carpinus betulus
 Benved   busk 2-5m   xx  xx   xx    xx   xxx   Euónymus europaéus
 Birk, Dun-   stort lystræ  xxx    xx  xx   xxx  Betula pubéscens
 Birk, Vorte-    stort lystræ  xxx     xx  xxx  xx   Betula pendula
 Brombær   krybende busk   x   xx  xx   xx   x   Rubus fruticósus
 Bøg  stort skyggetræ   x  xx   xxx    xx   x   Fagus sylvatica
 Eg, Stilk-   stort lystræ  xxx     xx   xx  xx   Quercus robur
 Eg, Vinter-  stort lystræ   xxx     xx   xx  xx   Quercus petraea
 El, Hvid-   stort lystræ   xxx    x   xx  xxx  xx  Alnus incána
 El, Rød-  stort lystræ   xxx   x  xx   x  xxx   Alnus glutinosa
 Elm  stort skyggetræ  xxx  xx   xxx  xx   xx   Ulmus glabra
 Ene, Alm.   lille træ/busk  xxx    x   xxx     Juniperus commúnis
 Fyr, Skov-   stort lystræ  xxx    x   xxx  xx   Pinus silvestris
 Gedeblad, Dunet   busk 1,5-3m   xx  xxx   xxx  xx   xx  Lonicera xylosteum
 Gyvel (dansk)  busk 1-2m  xxx     x   xxx    Sarothámnus scopárius
 Hassel  busk 3-5m  xx  xx  xxx   xx   xx  Corylus avellana
 Havtorn   busk 1-3m   xxx    x   xxx    x   Hippophaë rhamnoides
 Hindbær   busk 1m   xxx    x    xx   xx  Rubus idaéus
 Hvidtjørn, Alm.  busk 4-10m  xxx  x   xx  xxx  xx  Crataégus oxyacántha
 Hyld, Almindelig  busk 2-4m  xxx  xx   xxx  xx  xx    Sambúcus nigra
 Hyld, Drue-  busk 2-4m  xxx  xx  xxx  xxx  xx    Sambúcus racemosa
 Hæg, Almindelig  busk/træ  xx  xx   xxx  x   xx  Prunus padus
 Kaprifolie, Vild  lian  x  xx   xxx  xx    xx   Lonicera periclýmenum
 Kirsebær, Fugle-   middelstort lystræ  xxx  x   xx  xx   xx   Prunus avium
 Kornel, Rød   busk 4m  xx     x  xx   x  Cornus sanguinea
 Kvalkved  busk 2-4m  xxx   xx  xxx   xx  xxx  Viburnum opulus
 Lind, Småbladet   stort skyggetræ  xx   xx   xxx   x  xx   Tilia cordata
 Lind, Storbladet   stort skyggetræ  xx   xx   xxx  x   xx  Tilia platyphýllos
 Løn, Spids-   stort træ   xx   x   xx  x   xx  Acer platanoides
 Mirabel  busk 6-8m  xx    x   xx   x  Prunus cerasifera
 Navr   lille træ   xxx   x   xx  xxx  xx   Acer campestre
 Pil, Femhannet  busk/træ 5-10m  xxx   x  xx  x  xxx   Salix pentandra
 Pil, Grå-  busk 3-6m  xxx    x  x  xxx  Salix cinera
 Pil, Krybende  busk 0,5-1,5m  xxx    x   xxx   xx  Salix repens
 Pil, Selje-  busk/træ 5-10m  xxx    x   xxx   xx  Salix caprea
 Pil, Øret   busk 2-4m   xxx     x  x   xxx   Salix aurita
 Ribs  busk 1m  xxx   x   xx  x   xx   Ribes rúbrum
 Ribs, Fjeld-   busk 1-2m  xxx  x   xxx   x  xx  Ribes alpinum
 Rose, Hunde-  busk 3-5m   xxx   x   xx   xxx   xx   Rosa canina
 Rose, Klit-   busk 0,5-1m  xxx      xxx  xx   Rosa pimpinellifolia
 Rose, Æble-  busk 1,5-3m   xxx    xx  xxx  xx   Rosa rubiginosa
 Røn, Almindelig   lille lystræ  xxx  x  xx   xxx  xx   Sorbus aucuparia
 Røn, Selje  middelstort træ  xxx  x   xx  xxx   xx  Sorbus intermedia
 Slåen  busk 1,5-2m   xxx     x  xxx   xx  Prunus spinosa
 Stikkelsbær   busk 1m  xxx  x  x  xx   xx  Ribes uva-crispa
 Tørst   busk 3-6m  xxx   x  xx   xx   xxx  Rhamnus frangula
 Vedbend  lian  x   xxx   xx   x   xxx  Hédera helix
 Vrietorn   busk 4-8m  xxx    x  xx  xx   Rhamnus carthaticus
 Æble, Vild-  lille træ  xxx     x  xx   xx  Malus sylvestris

xxx = velegnet
x = mindre egnet