Forside

 

Kjærsgaards Grundejerforening

Ernst Kjærsgaard købte i 1916 28 td. land beliggende på den nordre del af den nuværende Ellebakken og Morænebakken. To år efter frasolgte han halvdelen beliggende på Morænebakken.

Det oprindelige husmandssted på jorden er det nuværende hus Strandhytten, Ellebakken 41. Der holdt Kjærsgaard-familien med tjenestefolk sine ferier. Ernst Kjærsgaard fik 6 børn i sit første ægteskab: Asta, Karen (KIK), Martha, Hugo, Ingeborg (Imse) og Else. Ernst Kjærsgaard var gift to gange og kunne fejre to sølvbryllupper.

Børnene voksede op, og pladsen på Strandhytten blev for trang. Jorden blev udstykket, så hvert barn fik en del. Ernst Kjærsgaard og hans anden kone henlagde residensen til Solbakken som de lod bygge. Solbakken er naturbørnehave i dag. Jorden var i familiens eje indtil midt-70'erne, hvor der blev udstykket igen og frasolgt. I dag er omkring ½-delen af jorden på familiens hænder, og blandt skødehaverne er 4. generation (oldebørn) efter Ernst Kjærsgaard.

I 1978 stiftedes Kjærsgaards Grundejerforening til varetagelse af medlemmernes fælles og indbyrdes interesser. Foreningen har således taget navn efter Ernst Kjærsgaard. En række efterkommere af Ernst Kjærsgaard har nedskrevet deres erindringer om sommerlandet, se 'Krøniken'.