Servitutter

På denne side kan du downloade servitutter for grundene. Listen er ikke komplet.

Servitutterne er navngivet efter dato/løbenummer som det fremgår af tingbogsattester.