SOL

SOL er Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. SOL er besluttet nedlagt af kommunens borgmester i 2018. I rådet sad repræsentanter for kommunens Teknik- og Miljøudvalg samt KSO, som er Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred. KSO blev dannet i forbindelse med kommunalreformen 1/1/2007 og består af repræsentanter for de tre sammenslutninger af fritidshusejere i de tidligere tre kommuner i Odsherred. I 2023 har KSO skiftet navn til FSIO (Forenede sommerhusejere i Odsherred). FSIO har egen hjemmeside. De tre sammenslutninger kører videre hver for sig indtil videre.

Kjærsgaards Grundejerforening skal ifølge sine vedtægter være medlem af 'Sammenslutningen af grundejerforeninger i sommerhusområderne i den tidligere Dragsholm Kommune' - eller blot Sammenslutningen. Før år 2000 hed organet 'Kontaktudvalget for sommerhusejere i Dragsholm Kommune'.

Sammenslutningens formål fremgår af vedtægterne som findes på Sammenslutningens hjemmeside

Sammenslutningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som mødes årligt. Mellem repræsentantskabsmøder ledes sammenslutningen af en bestyrelse. Kjærsgaards Grundejerforenings bestyrelse repræsenterer foreningen i Sammenslutningens repræsentantskab.

I filarkivet nedenfor findes dokumenter fra repræsentantskabsmøderne: Formandsberetninger, referater, nyhedsbreve og sporadisk de noter kommunens borgmester har benyttet, når han har haft et indlæg på repræsentantskabsmøderne. Endvidere kan man finde nyhedsbreve fra KSO.